User Tools

Site Tools


31-minh-ch-u-v-n-n-la-gi

Minh Châu là một xã thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Xã Minh Châu có diện tích 272,94 km², dân số năm 1999 là 923 người,[1] mật độ dân số đạt 3 người/km².

Một góc bãi biển Minh Châu, Vân Đồn, Quảng Ninh
31-minh-ch-u-v-n-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)