User Tools

Site Tools


31-minh-c-t-k-la-gi

Minh Đức là một xã thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Minh Đức có diện tích 12,61 km², dân số năm 1999 là 11069 người,[1] mật độ dân số đạt 878 người/km².

Minh Đức (1 niên hiệu của Mạc Thái Tổ) là một xã được thành lập sau Cách mạng tháng Tám trên cơ sở hợp 4 xã trong lịch sử là: xã Ức Tái (có 2 thôn: Cổ Pháp, Văn Sự), xã Cự Lộc, xã Vạn Tái (có 2 thôn: Thượng và Trúc), xã Đoàn Xá (có 2 thôn: Phúc Lâm và Quyền)

31-minh-c-t-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)