User Tools

Site Tools


31-mai-nh-hi-p-h-a-la-gi

Mai Đình là một xã thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Mai Đình có diện tích 9,09 km², dân số năm 1999 là 11196 người,[1] mật độ dân số đạt 1232 người/km². Xã Mai Đình có 9 thôn gồm: Mai Hạ, Mai Trung, Mai Thượng, Thắng Lợi, Giáp Ngũ, Đông Trước, Nguyễn, San, Châu Lỗ.

31-mai-nh-hi-p-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)