User Tools

Site Tools


31-mai-long-la-gi

Mai Long là một xã của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Mai Long có diện tích 54,59 km², dân số năm 1999 là 2.842 người.[1], mật độ dân cư đạt 52 người/km².

Xã Mai Long được chia thành các xóm: Bó Cạn, Cốc Mòn, Bản Chang, Cốc Cai, Cốc Mìa, Khuổi Hẩu, Lùng Páp, Nà Lầm, Nà Ngù, Sáng Lìn, Lũng Thích, Khuổi Phung, Pù Miàng.

Trên địa bàn xã Mai Long có suối Khuổi Rịa. Sông Năng tạo thành ranh giới tự nhiên phía tây nam của xã.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-mai-long-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)