User Tools

Site Tools


31-mai-l-p-la-gi

Mai Lạp là một xã thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có diện tích 43.03 km², dân số năm 1999 là 1504 người,[1] mật độ dân số đạt 35 người/km².

Xã có vị trí:

Mai Lạp có tuyến đường liên xã nối đến quốc lộ 3 ở xã Nông Hạ. Trên địa bàn Mai Lập có nhiều con suối nhỏ như: khuổi Quoi, khuổi Đen, khuổi Dần, Khuổi Ky, Khuổi Kang, khuổi Chiêng, khuổi Tau, khuổi Nọt, khuổi Rao, khuổi Pau, Na My và khuổi Tang.

Xã Mai Lạp được chia thành các xóm bản: Khuổi Đác, Ruộc, Pá, Tổng Vụ, Khau Ràng, Khau Tổng, Nà Điếm, Rả.

31-mai-l-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)