User Tools

Site Tools


31-mai-h-ng-la-gi

Mai Hùng là một phường thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Địa giới hành chính phường phía Đông giáp các phường Quỳnh Dị, Quỳnh Phương; Tây giáp các xã Quỳnh Trang, Quỳnh Tân; Nam giáp phường Quỳnh Xuân và xã Quỳnh Liên; Bắc giáp phường Quỳnh Thiện và xã Quỳnh Trang.

Phường có diện tích 12,2 km², dân số năm 2013 là 8.926 người,[1], mật độ dân số đạt 731 người/km².

Tiền thân là xã Mai Hùng thuộc huyện Quỳnh Lưu, được thành lập năm 1969 theo Quyết định 201/1969/QĐ-NV. Ngày 3 tháng 4 năm 2013, được nâng lên thành phường thuộc Thị xã Hoàng Mai theo Nghị quyết 47/2013/NQ-CP của Chính phủ.

  1. ^ a ă â b Nghị quyết 47/2013/NQ-CP Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “MS” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
31-mai-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)