User Tools

Site Tools


31-m-xuy-n-th-tr-n-la-gi

Mỹ Xuyên là một thị trấn thuộc huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

Thị trấn có diện tích 14,95 km², dân số năm 1999 là 18.936 người,[1] mật độ dân số đạt 1267 người/km².

Thị trấn nằm giáp các xã, phường: 3, 4, 9, 10, Tài Văn, Thạnh Thới An, Thạnh Thới Thuận, Tham Đô

Trường trung học cơ sở Mỹ Xuyên là trường lớn nhất trong huyện và cũng là trường trung tâm của thị trấn Mỹ Xuyên.

Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc huyện Mỹ Xuyên

31-m-xuy-n-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)