User Tools

Site Tools


31-m-x-la-gi

Mỹ Xá là một xã thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam. Xã Mỹ Xá cách trung tâm thành phố Nam Định 3 km. Hiện nay, Mỹ Xá đang là xã có tốc độ đô thị hóa cao trong các xã ngoại thành của thành phố Nam Định. Định hướng, Mỹ Xá sẽ trở thành phường của thành phố Nam Định (thành phố) trong thời gian tới.

31-m-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)