User Tools

Site Tools


31-m-tr-ch-la-gi

Mỹ Trạch là một xã thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

- Xã Mỹ Trạch có diện tích 9,29 km², dân số năm 1999 là 3394 người,[1] mật độ dân số đạt 365 người/km².

- Bao gồm 3 làng: Mỹ Trung (Cao Lao Trung), Bình Minh, Bình Hải (Cao Lao Thượng).

- Tên tục ngày xưa thường gọi chung là Làng Thị. Vì ở xã Mỹ Trạch có nhiều cây Thị cổ thụ có từ lâu đời.

31-m-tr-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)