User Tools

Site Tools


31-m-thanh-la-gi

Mỹ Thanh là một xã thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Mỹ Thanh có diện tích 33,1 km², dân số năm 1999 là 1778 người,[1] mật độ dân số đạt 54 người/km².

Xã Mỹ Thanh có diện tích 32,92 km², dân số khoảng 1902 người, mật độ dân số đạt 57,8 người/km².[3]Sông Cầu sau khi nhận nước từ sông Nà Cú chảy vào xã Mỹ Thanh, dòng chảy sông Cầu tại xã quanh co và đổi hướng liên tục, ngoài ra, trên địa bàn còn có hai phụ lưu nhỏ nằm ở tả ngạn là suối Chang và khuổi Lung.

Xã có vị trí:

Xã Mỹ Thanh được chia thành các thôn bản: Nà Cà, Châng, Phiêng Kham, Luông 1, Luông 2, Khau Ca, Khuổi Duộc, Thôm Ưng, Cây Thị.

31-m-thanh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)