User Tools

Site Tools


31-m-th-x-thu-c-huy-n-cao-l-nh-la-gi

Mỹ Thọ là một xã thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Xã có diện tích 25,27 km², dân số năm 1999 là 7606 người,[1] mật độ dân số đạt 301 người/km².

  • Quyết định 4-CP[3] ngày 05 tháng 01 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ, xã Mỹ Thọ thuộc huyện Cao Lãnh
  • Quyết định 13-HĐBT[4] ngày 23 tháng 02 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Mỹ Thọ thuộc huyện Cao Lãnh
31-m-th-x-thu-c-huy-n-cao-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)