User Tools

Site Tools


31-m-th-nh-gi-ng-tr-m-la-gi

Mỹ Thạnh là một xã thuộc huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Xã Mỹ Thạnh có diện tích 9,15 km², dân số năm 2014 là 11641 người,[1] mật độ dân số đạt 1224 người/km².

Xã đang tập trung xây dưng đô thị loại V.

31-m-th-nh-gi-ng-tr-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)