User Tools

Site Tools


31-m-th-nh-b-c-la-gi

Mỹ Thạnh Bắc là một xã thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Việt Nam.

Xã Mỹ Thạnh Bắc có diện tích 41,27 km², dân số năm 1999 là 7382 người,[1] mật độ dân số đạt 179 người/km². Đây được xem là một trong những xã nghèo nhất của huyện Đức Huệ. Đời sống kinh tế của nhân dân còn rất nhiều khó khăn.

31-m-th-nh-b-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)