User Tools

Site Tools


31-m-th-ng-m-l-c-la-gi

Mỹ Thắng là một xã thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Xã Mỹ Thắng có diện tích 7,47 km², dân số năm 1999 là 7494 người,[1] mật độ dân số đạt 1003 người/km².

Vị trí:

  • Bắc giáp xã Mỹ Hà (H.Mỹ Lộc) và xã Mỹ Tiến (H.Mỹ Lộc)
  • Đông giáp xã Mỹ Phúc (H.Mỹ Lộc) và xã Tiến Thắng (H.Lý Nhân, Hà Nam) qua sông Châu Giang
  • Nam giáp xã Lộc Hòa (TP.Nam Định)
  • Tây giáp xã Mỹ Phúc (H. Mỹ Lộc)

Xã Mỹ Thắng được chia thành 14 xóm, bao gồm: Bườn 1, Bườn 2, Bườn 3, Mai, Mỹ, 10, 9, 8, 7, Kim, Thát Đoài, Thát Đông, Nội, Thịnh.

Mỹ Thắng có cụm di tích quốc gia: Đình Bườn, Miếu Trúc và các lăng mộ tôn vinh các nhân vật lịch sử của triều đại nhà Đinh. Vào thế kỉ X (965) vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân, chọn làng Bườn đưa Mẫu hậu ra lánh nạn. Đi cùng Đinh Triều Quốc Mẫu có hai vị tướng Phùng Gia và Cao Mộc để bảo vệ. Sau đó Mẫu hậu và 2 vị tướng đã mất, mộ phần tại đây. Hàng năm dân làng mở lễ cúng tế tướng Phùng Gia ngày 3/3 âm lịch tướng Cao Mộc ngày 13/11 âm lịch. Nhân dân thôn Bườn đã xây mộ thờ Mẫu hậu và miếu thờ hai vị tướng miếu Trúc.[2]

  • Di tích quốc gia đình Bườn thờ Đinh Triều Quốc Mẫu, thân mẫu của Đinh Tiên Hoàng Đế, có phối thờ 2 tướng nhà Đinh Phùng Gia và Cao Mộc.
  • Miếu trúc thờ tướng quân Phùng Gia, vị tướng nhà Đinh đã cùng với Cao Mộc đã về làng Bườn trông coi lăng mộ Đàm hoàng thái hậu, thân mẫu của Đinh Bộ Lĩnh. Ông cũng được thờ ở gian phía đông trong đình Bườn.
  • Lăng mộ Tướng quân Cao Mộc cách đình Bườn 700m về hướng đông nam trên diện tích 168m2. Khám thờ quay ra mộ xây kiểu 2 tầng, 8 mái, lợp giả ngói ống; trên cổ đẳng khám. Cao Mộc cũng được thờ ở gian phía tây đình Bườn.
31-m-th-ng-m-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)