User Tools

Site Tools


31-m-th-b-nh-l-c-la-gi

Mỹ Thọ là một xã thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Ngày 13-2-1987, 90 ha diện tích tự nhiên và 573 nhân khẩu của thôn Thượng Thọ, xã Mỹ Thọ được điều chỉnh về thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục.

Đơn vị hành chính: Xã Mỹ Thọ hiện có 5 thôn: Thượng Thọ, Lương Ý, An Dương, Văn Phú, La Cầu.

Xã Mỹ Thọ có diện tích 5,33 km², dân số năm 1999 là 3074 người,[1] mật độ dân số đạt 577 người/km².

31-m-th-b-nh-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)