User Tools

Site Tools


31-m-t-x-la-gi

Mỹ Tú
Địa lý
Dân số  
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Sóc Trăng
Huyện Mỹ Tú

Mỹ Tú là một xã cùng tên nằm ở huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

  • Diện tích: 42,1 km²
  • Dân số: 9982 người

Xã này nằm giáp các xã: Hưng Phú, Long Hưng, Huỳnh Hữu Nghĩa, Thuận Hưng, Mỹ Thuận, Mỹ Phước.

  • Danh mục địa danh các đơn vị hành chính thể hiện trên bản đồ - Địa danh hành chính thể hiện trên bản đồ tỉnh Sóc Trăng

Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc huyện Mỹ Tú

31-m-t-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)