User Tools

Site Tools


31-m-t-i-la-gi

Mỹ Tài là một xã thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Xã Mỹ Tài có diện tích 28,09 km², dân số năm 1999 là 11629 người,[1] mật độ dân số đạt 414 người/km².

Mỹ Tài gồm có các thôn sau: Kiên Phú, Mỹ Hội 1, Mỹ Hội 2, Mỹ Hội 3, Vĩnh Phú 3, Vĩnh Phú 7, Vĩnh Phú 8, Vạn Ninh 1, Vạn Nình 2, Vạn Thái, Vĩnh Lý, Vĩnh Nhơn.

http://phumy.binhdinh.gov.vn/upload/images/vb/phumy1.jpg

31-m-t-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)