User Tools

Site Tools


31-m-rai-la-gi

Mô Rai là một xã thuộc, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Xã Mô Rai có diện tích 1000 km², dân số năm 1999 là 1748 người,[1] mật độ dân số đạt 2 người/km².

Trong đó, làng Le có 100 hộ với 399 khẩu, chủ yếu là người dân tộc Rơ Măm trong đó nam 207, nữ 192, lao động chính 241 người

Cơcấu dân số chia theo giới tính và nhóm tuổi:

Nhóm tuổi

Tổng số

Nam

Nữ

Tổng số

399

207

192

0-15

112

62

50

16-24

92

47

45

25-34

55

29

26

35-44

46

24

22

45-54

42

23

23

55-65

34

15

19

65이상

18

7

11

Nguồn: Điều tra biến động dân số - kế hoạch hóa gia đình 1/4/2014, Tổng cục Thống kê.

31-m-rai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)