User Tools

Site Tools


31-m-nh-c-ch-b-l-c-la-gi

Mạnh Cách Bố Lộc (tiếng Trung: 孟格布禄; bính âm: Mènggébùlù, 1565-1600) thuộc Na Lạp thị, con trai của Vương Đài, là một Cáp Đạt bối lặc.

Mạnh Cách Bố Lộc vào năm 19 tuổi được kế thừa chức Long Hổ tướng quân, tả đô đốc. Đương thời, các con trai của Vương Đài giết hại lẫn nhau, Diệp Hách thường thừa cơ cướp bóc, do vậy thế lực của Cáp Đạt suy kiệt dần.

Năm Vạn Lịch thứ 21 (1593), do Kiến Châu Nữ Chân của Nỗ Nhĩ Cáp Xích trở nên lớn mạnh, liên quân 9 bộ do Diệp Hách lãnh đạo đã tiến đánh Nỗ Nhĩ Cáp Xích tại Cổ Lặc Sơn, tuy nhiên liên quân đã đại bại, Mạnh Cách Bố Lộc đào thoát được về Cáp Đạt.

Năm Vạn Lịch thứ 11 (1599), Diệp Hách bối lặc là Nạp Lâm Bố Lộc tiến đánh Cáp Đạt, Mạnh Cách Bố lộc không chống đỡ nổi, cầu xin Nỗ Nhĩ Cáp Xích phái viện binh. Nỗ Nhĩ Cáp Xích phái Phí Anh Đông, Cát Cái cùng 2000 binh lính viện trợ Cáp Đạt. Nạp Lâm Bố Lộc lo sợ liên quân, thông qua triều đình nhà Minh đề nghị Mạnh Cách Bố Lộc liên hiệp chống lại Kiến Châu và được chấp thuận. Tuy nhiên, cơ mật bị lộ, Phí Anh Đông báo cáo sự viêch cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Tháng 9 cùng năm, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đánh Cáp Đạt thành, Mạnh Cách bố Lộc bị Dương Cổ Lợi bắt sống. Nỗ Nhĩ Cáp Xích lệnh không giết và triệu Mạnh Cách bố lộc đến và thu phục làm thuộc hạ. Tuy nhiên không lâu sau, Mạnh Cách Bố Lộc và Cát Cái đồng mưu sát hại Nỗ Nhĩ Cáp Xích song bị lộ, cả hai bị giết chết.

31-m-nh-c-ch-b-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)