User Tools

Site Tools


31-m-ng-t-th-tr-n-la-gi

Mường Tè là một thị trấn thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Việt Nam.

Thị trấn Mường Tè có diện tích 12,45 km², dân số năm 1999 là 2655 người,[1] mật độ dân số đạt 213 người/km².

Thị trấn này được thành lập theo Quyết định Số: 24/HĐBT Ngày 13 Tháng 02 năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Điện Biên và Mường Tè thuộc tỉnh Lai Châu.

Quyết định này chia xã Bum Tở cũ thành hai đơn vị hành chính lấy tên là xã Bum Tở và thị trấn Mường Tè (thị trấn huyện lỵ huyện Mường Tè).

  • Xã Bum Tở có 9.488 hécta diện tích tự nhiên với 1.996 người. Địa giới xã Bum Tở ở phía đông giáp xã Bum Nưa và thị trấn Mường Tè; phía tây giáp xã Nậm Khao; phía nam giáp các xã Kan Hồ và Tà Tổng; phía bắc giáp các xã Pa ủ và Pa Vệ Sủ.
  • Thị trấn Mường Tè có 628 hécta diện tích tự nhiên với 1. 752 người. Địa giới thị trấn Mường Tè ở phía đông giáp xã Bum Nưa; phía tây và phía bắc giáp xã Bum Tở; phía nam giáp các xã Bum Tở và Bum Nưa.
31-m-ng-t-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)