User Tools

Site Tools


31-m-ng-l-o-la-gi

Mường Lèo là một xã thuộc huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Xã có diện tích 373,16 km², dân số năm 1999 là 1806 người,[1] mật độ dân số đạt 5 người/km².

Danh sách các bản và dân số năm 2012 [2]
Bản Số hộ Số dân Dân tộc chính
Bản Mạt 77 406 Thái
Bản Liềng 64 284 Thái
Huổi Làn 53 322 Khơ Mú
Huổi Phúc 16 131 H'Mông
Huổi Áng 43 267 H'Mông
Sam Quảng 34 270 H'Mông
Huổi Luông 84 558 H'Mông
Pá Khoang 33 255 H'Mông
Nà Chòm 18 84 Thái
Nặm Pừn 78 452 Khơ Mú
Chăm Hỳ 25 154 H'Mông
Cộng 525 3183
31-m-ng-l-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)