User Tools

Site Tools


31-m-ng-gi-ng-la-gi

Mường Giàng là một xã thuộc huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Xã có diện tích 54,75 km², dân số năm 2011 là 3228 người,[1] mật độ dân số đạt 59 người/km².

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về việc giải thể xã, điều chỉnh địa giới hành chính xã và thành lập xã mới thuộc huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
31-m-ng-gi-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)