User Tools

Site Tools


31-m-ng-chanh-mai-s-n-la-gi

Mường Chanh là một xã thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Xã có diện tích 29,11 km², dân số năm 1999 là 3.095 người,[1] mật độ dân số đạt 106 người/km².

Là mảnh đất có nhiều anh hùng cách mạng, nổi tiếng với những đặc sản và nguồn tài nguyên phong phú như: Gốm sứ, Gạo nếp, thác...những cánh đồi thông bát ngát đã được những người dân chăm chỉ nơi đây vun trồng, có khả năng phát triển khu du lịch sinh thái.

31-m-ng-chanh-mai-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)