User Tools

Site Tools


31-m-ng-bon-la-gi

Mường Bon là một xã thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Xã có diện tích 39,46 km², dân số năm 1999 là 5.164 người,[1] mật độ dân số đạt 131 người/km². Có 21 Bản và 3 dân tộc chính: Thái, Kinh, Mông.

Phía Đông giáp thị trấn Hát Lót, Phía Tây giáp xã Chiềng Mung, phía Nam giáp xã Mường Bằng, phía Bắc giáp Sân Bay Nà Sản.

31-m-ng-bon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)