User Tools

Site Tools


31-m-l-c-can-l-c-la-gi

Mỹ Lộc là một xã thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Mỹ Lộc có diện tích 18,38 km², dân số năm 1999 là 6947 người,[1] mật độ dân số đạt 378 người/km².

Các thôn:

  • Sơn Thủy
  • Thái Xá 1
  • Thái Xá 2
  • Đô Hành
  • Nhật Tân
  • Trại Tiểu
  • Đại Đồng
  • Khe Tre
31-m-l-c-can-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)