User Tools

Site Tools


31-m-h-nh-trung-la-gi

Mỹ Hạnh Trung (hay Mĩ Hạnh Trung) là một xã thuộc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Xã có diện tích 9,88 km², dân số năm 1999 là 7353 người,[1] mật độ dân số đạt 744 người/km².

Mỹ Hạnh Trung là một xã thuộc thị xã Cai Lậy, gồm có 2 trường tiểu học và một trường trung học cơ sở.

31-m-h-nh-trung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)