User Tools

Site Tools


31-m-h-ng-l-ng-t-i-la-gi

Mỹ Hương là một xã thuộc huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã có diện tích 5,4 km², dân số năm 1999 là 6.348 người,[1] mật độ dân số đạt 1.176 người/km², gồm các làng: My Xuyên, An Mỹ và Nghĩa Hương

  • Làng Văn Phạm, làng Cường Tráng, làng Bồng Lai, làng Vĩnh Trai, làng Lai Nguyễn,
  • Đình My Xuyên
  • Đình Nghĩa Hương
  • Chùa An Mỹ
  • Khánh Vân Tự (Nghĩa Hương)

Làng Nghĩa Hương với tên cổ là làng Xưa nằm ở phía Tây Bắc của xã Mỹ Hương. Làng Xưa giáp với các làng My Xuyên, An Mỹ của xá Mỹ Hương. Làng Xưa nằm bên bờ sông Cái con sông cung cấp nước nông nghiệp chủ yếu cho toàn xã Mỹ Hương. Là một làng thuần nông, người dân đậm đà tình cảm. Làng Xưa cũng như bao làng quê khác của đồng bằng Bắc bộ có đủ đình chùa và hội chùa được tổ chức hàng năm vào ngày 15.1 Âm lịch!

31-m-h-ng-l-ng-t-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)