User Tools

Site Tools


31-m-h-m-l-c-la-gi

Mỹ Hà là một xã thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Xã Mỹ Hà có diện tích 8,17 km², dân số năm 1999 là 7368 người,[1] mật độ dân số đạt 902 người/km².

Mỹ Hà gồm có 3 làng:Làng Quang Xán (tên chữ) gọi nôm na là làng Sét, làng Bảo Long và làng Nghĩa Lễ (bao gồm làng Kếu Sậy). Dân cư sống thuần nông. Hiện nay, lớp trẻ đa số đi làm trong các công ty ở ngoại thành, một bộ phận buôn bán tại chợ Sét.

Ngày nay, xã Mỹ Hà gồm 16 thôn: từ thôn 1 đến thôn 16, ngoài ra còn có cách gọi tên khác tương ứng từ thôn 1 đến thôn 16 là: thôn Nội, thôn Bình An, thôn Cửa, thôn Đòng, thôn Chợ, thôn Cầu Giữa, thôn Văn Chỉ, thôn Rõ, thôn Vòng Trại, thôn Bảo Long Bãi, thôn Bảo Long Làng, thôn Bến, thôn Đồng Cao, thôn Kếu Làng, thôn Kếu Trại và thôn Quang Liệt.

31-m-h-m-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)