User Tools

Site Tools


31-m-h-a-la-gi

Mỵ Hòa, còn được viết là Mị Hòa, là một xã thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Xã Mỵ Hòa có diện tích 30.05 km², dân số năm 1999 là 5483 người,[1] mật độ dân số đạt 182 người/km².

31-m-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)