User Tools

Site Tools


31-m-h-a-ba-tri-la-gi

Mỹ Hòa là một xã thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Xã Mỹ Hòa có diện tích 16,96 km², dân số năm 1999 là 5793 người,[1] mật độ dân số đạt 342 người/km².

31-m-h-a-ba-tri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)