User Tools

Site Tools


31-m-ch-u-ph-m-la-gi

Mỹ Châu là một xã thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Xã Mỹ Châu có diện tích 31,89 km², dân số năm 1999 là 9343 người,[1] mật độ dân số đạt 293 người/km².

Mỹ Châu có 9 thôn đó là Châu Trúc, Lộc Thái, Mỹ Trang, Quang Ngiễm, Trà Thung, Vạn An, Vạn Lương, Vạn Thiện mới, Vạn Thiết

31-m-ch-u-ph-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)