User Tools

Site Tools


31-m-c-y-th-tr-n-la-gi

Mỏ Cày là một thị trấn thuộc huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, Việt Nam. Trước đây, nó cũng đã là huyện lỵ của huyện Mỏ Cày (cũ).

Thị trấn Mỏ Cày có diện tích 5,22 km², dân số 18.590 năm 2015; dân số năm 1999 là 11.735 người,[2] mật độ dân số đạt 3.561 người/km².

Thị trấn có 7 khu phố và 2 ấp.

Thị trấn nằm nơi giao nhau của tuyến Quốc lộ 60 và quốc lộ 57 tại cầu Mỏ Cày.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 36,5 triệu đồng/năm

Năm 2015, thị trấn có 1830 hộ kinh doanh thương mại dịch vụ và có hơn 260 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

31-m-c-y-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)