User Tools

Site Tools


31-m-c-h-ti-n-la-gi

Mỹ Đức là một phường thuộc thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Mỹ Đức là đơn vị hành chính cấp xã cuối cùng của Việt Nam tại đường biên giới Việt Nam-Campuchia trên bộ, phía tây bắc là xã Ruessei Srok Khang Lech, phía chính bắc là xã Ruessei Srok Khang Kaeut, phía đông bắc là xã Boeng Sala Khang Tboung, đều là các xã giáp biên của huyện Kampong Trach tỉnh Kampot Campuchia. Trên biên giới Mỹ Đức với Ruessei Srok Khang Lech có cặp cửa khẩu quốc tế Hà Tiên-Lok, trong đó cửa khẩu Hà Tiên là của Việt Nam trên địa bàn thôn Xà Xía của xã Mỹ Đức trước kia.

Phường Mỹ Đức có diện tích 16,96 km², dân số năm 2018 là 9108 người,[1] mật độ dân số đạt 254 người/km².

Ở đây có hai di tích và thắng cảnh nổi tiếng, đó là: Thạch Động và núi Đá Dựng.

Bản mẫu:Danh sách phường, xã thuộc thị xã Hà Tiên

31-m-c-h-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)