User Tools

Site Tools


31-m-b-ng-la-gi

xã Mỹ Bằng nằm ở phía Tây huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Cách trung tâm huyện 30 km,

Phía Bắc giáp xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái;

Phía giáp xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang;

Phía Đông giáp xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

Phía Tây giáp thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Diện tích tự nhiên của xã: 3.209,9 ha, Đất nông nghiệp: 2.655 ha; diện tích lúa: 423 ha, diện tích chè 647 ha, Còn lại đất rừng và cây hàng năm.

Tổng dân số: 11.976 khẩu với 3.152 hộ và 6 dân tộc (trong đó: dân tộc kinh chiếm 69%) dân số năm 2013

Toàn xã có 25 thôn, sản xuất nông lâm nghiệp chiếm 70%. Trên địa bàn của xã có một Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 20.000.000 đ/người/năm.

2. Đặc điểm về giao thông

Là một xã ở khu vực miền núi, do vậy đường sá nhiều, đi lại còn khó khăn và khoảng cách dân cư ở thưa thớt giữa hộ với hộ và giữa các thôn với thôn.

Mạng lưới giao thông của xã như sau:

- Quốc lộ 37 chạy qua là 7 km đường nhựa.

- Tỉnh lộ ĐT 186 là 4 km cấp phối.

- Đường di tích cách mạng Lào 7,3 km đường đất và cấp phối

- Đường liên xã: 3,5 km đường đất.

- Đường quốc phòng 3,5 km đường đất

- Đường liên thôn, nội thôn của xã 103 km đường đất

31-m-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)