User Tools

Site Tools


31-m-an-ch-m-i-an-giang-la-gi

Mỹ An là một xã thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Xã Mỹ An có diện tích 12,282 km², dân số năm 2015 là 13467 người,[1] mật độ dân số đạt 1085 người/km².

Xã Mỹ An có 6 ấp: Ấp Mỹ Phú, Mỹ An, Mỹ Thạnh, Mỹ Long, Mỹ Lợi và Mỹ Trung.[cần dẫn nguồn]

Trên địa bàn xã có 4 trường học, gồm trường Trung học cơ sở Mỹ An, trường tiểu học A, trường tiểu học B.[cần dẫn nguồn]

Xã có 2 trục đường chính là tỉnh lộ 942 và 944, với đường tỉnh lộ 942 đi Thành phố Hồ Chí Minh, đường 944 đi về Thành phố Long Xuyên.[cần dẫn nguồn]

31-m-an-ch-m-i-an-giang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)