User Tools

Site Tools


31-long-tuy-n-b-nh-th-y-la-gi

Long Tuyền là một phường thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Phường Long Tuyền có diện tích 14,14 km², dân số năm 2004 là 13250 người,[1] mật độ dân số đạt 937 người/km².

31-long-tuy-n-b-nh-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)