User Tools

Site Tools


31-long-tr-la-gi

Long Trị là một xã thuộc thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Xã Long Trị có diện tích 17,51 km², dân số năm 2014 là 8175 người,[1] mật độ dân số đạt 467 người/km².

Xã Long Trị nằm ở phía đông của thị xã Long Mỹ.

Sông Lái Hiếu là ranh giới tự nhiên giữa xã Long Trị với xã Long Bình.

Năm 1979, một phần diện tích và dân số của các xã Thuận Hưng và Long Trị được sáp nhập vào thị trấn Long Mỹ[3].

Năm 1981, xã Long Trị được chia tách thành hai xã là Long Trị và Long Tân[4].

Năm 1991, toàn bộ diện tích và dân số của xã Long Tân được sáp nhập vào xã Long Trị[5]. Thời điểm này, xã Long Trị có diện tích 39,18 km²[6]. Theo thống kê năm 1999, xã Long Trị có dân số 16,907 người[7]

Năm 2009, xã Long Trị được chia tách thành hai xã là Long Trị và Long Trị A[8].

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ 37(2009)NQ-CP
  3. ^ Quyết định số 174/QĐ-TCCP ngày 21/4/1979.
  4. ^ Quyết định số 70/HĐBT ngày 15/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc chia một số xã để thành lập các xã mới thuộc tỉnh Hậu Giang.
  5. ^ Quyết định số 36/QĐ-TCCP ngày 28/01/1991.
  6. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ. Địa danh hành chính thể hiện trên bản đồ tỉnh Hậu Giang. Công báo số 229, ngày 01/03/2007.
  7. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  8. ^ Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2009 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành A, huyện Châu Thành, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Long Mỹ

31-long-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)