User Tools

Site Tools


31-long-t-n-t-la-gi

Long Tân là một xã thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Xã Long Tân có diện tích 28,95 km², dân số năm 1999 là 4437 người,[1] mật độ dân số đạt 153 người/km². hiện nay long tân là xã nông thôn mới, gồm 3 ấp, tân hòa, tân hiệp, tân thuận.

31-long-t-n-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)