User Tools

Site Tools


31-long-t-n-ph-ri-ng-la-gi

Long Tân là một xã thuộc huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.Bao gồm có 6 thôn. Uỷ ban xã ở Thôn 5

Xã Long Tân có diện tích 75,62 km², dân số năm 1999 là 6864 người,[1] mật độ dân số đạt 91 người/km².

31-long-t-n-ph-ri-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)