User Tools

Site Tools


31-long-t-n-nh-n-tr-ch-la-gi

Long Tân là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. xã gồm 3 ấp bình phú, vĩnh tuy, long hiệu.

Xã có diện tích 35,58 km², dân số năm 1999 là 6923 người,[1] mật độ dân số đạt 195 người/km².

31-long-t-n-nh-n-tr-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)