User Tools

Site Tools


31-long-s-n-s-n-ng-la-gi

Long Sơn là một xã thuộc huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Gồm 6 thôn:thượng,tẩu,điệu,bản bầu,đẫng,chợ Xã Long Sơn có diện tích 65,36 km², dân số năm 1999 là 4729 người,[1] mật độ dân số đạt 72 người/km².

31-long-s-n-s-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)