User Tools

Site Tools


31-long-hi-p-b-n-l-c-la-gi

Long Hiệp là một xã thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam.

Xã Long Hiệp có diện tích 12,26 km², dân số năm 1999 là 11658 người,[1] mật độ dân số đạt 951 người/km².

Xã Long Hiệp nằm ở phía Nam huyện Bến Lức.

Xã Long Hiệp gồm 6 ấp: ấp Chánh, ấp Phước Toàn, ấp Phước Tỉnh, ấp Lò Gạch, Ấp Voi Lá, Long Bình.

31-long-hi-p-b-n-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)