User Tools

Site Tools


31-long-h-u-c-n-giu-c-la-gi

Long Hậu là một xã thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.Xã Long Hậu gồm: 5 ấp (ấp 1, ấp 2/5, ấp 2/6, ấp 3, ấp 4), diện tích: 50,452 km², dân số: 6.774 người.[1]

Xã Long Hậu nằm ở phía Đông Bắc huyện Cần Giuộc[2]:

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Cần Giuộc

31-long-h-u-c-n-giu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)