User Tools

Site Tools


31-long-h-a-ph-t-n-an-giang-la-gi

Long Hòa là một xã thuộc huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Xã có diện tích 7,8 km², dân số năm 2003 là 7.857 người,[1] mật độ dân số đạt 1.007 người/km². Địa giới hành chính xã Đông giáp tỉnh Đồng Tháp; Tây giáp P. Long Sơn(TX.Tân Châu); Nam giáp xã Phú Lâm; Bắc giáp tỉnh Đồng Tháp.

31-long-h-a-ph-t-n-an-giang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)