User Tools

Site Tools


31-long-h-a-b-nh-i-la-gi

Long Hòa là một xã thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Xã có diện tích 7,3 km², dân số năm 1999 là 4.721 người,[1] mật độ dân số đạt 647 người/km².

Xã có kinh tế thuần nông, với nhãn là cây trồng chủ lực.

31-long-h-a-b-nh-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)