User Tools

Site Tools


31-long-giao-la-gi

Long Giao là một xã thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Xã hiện là huyện lỵ tạm thời của huyện Cẩm Mỹ.

Xã có diện tích 33,74 km², dân số năm 1999 là 6597 người,[1] mật độ dân số đạt 196 người/km².

31-long-giao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)