User Tools

Site Tools


31-linh-h-v-xuy-n-la-gi

Linh Hồ là một xã thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Xã có vị trí:

Xã Linh Hồ có diện tích 77,07 km², dân số năm 2015 là 8.366 người,[1] mật độ dân số đạt 108 người/km².

Xã Linh Hồ được chia thành các thôn bản: Bản Lủa, Nà Diềm, Nà Trà, Nà Lầu, Nà Lách, Bản Sáng, Lùng Chang, Xuân Phong, Tát Hạ, Nà Khà, Nà Chuồng, Bản Tát, Bản Vai, Bản Đông, Bản Buổng, Nà Pồng.

31-linh-h-v-xuy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)