User Tools

Site Tools


31-li-p-tuy-t-la-gi

Liệp Tuyết là một xã thuộc huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã có diện tích 5,12 km², dân số năm 2013 là 5.558 người,[1].

Xã Liệp Tuyết nằm ở phía Tây nam huyện Quốc Oai cách trung tâm huyện 4 km:

  • Phía Bắc giáp xã Ngọc Liệp.
  • Phía Nam giáp xã Nghĩa Hương
  • Phía Đông giáp Nghĩa Hương Và Ngọc Mỹ.
  • Phía Tây giáp xã Tuyết Nghĩa.

Về hành chính, xã Liệp Tuyết gồm có 5 thôn là Đại Phu, Vĩnh Phúc, Thông Đạt, Bái Nội và Bái Ngoại.

31-li-p-tuy-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)