User Tools

Site Tools


31-li-n-sang-la-gi

Bến Lội là một cảnh đẹp của xã

Liên Sang là một xã thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Xã Liên Sang có diện tích 58.02 km², dân số năm 1999 là 1146 người,[1] mật độ dân số đạt 20 người/km².

31-li-n-sang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)