User Tools

Site Tools


31-li-n-ph-ng-th-ng-t-n-la-gi

Liên Phương là một xã thuộc huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Liên Phương có diện tích 2,7 km², dân số năm 2015 là 8.547 người,[1] mật độ dân số đạt 2401 người/km².

==Tham khảo==Xã có 01 trường THCS, 01 trường tiểu học, 01 trường mầm non, 01 trạm y tế Xã Liên Phương gồm 2 thôn là Thôn Phương Quế và Thôn Bạch Liên; mỗi thôn lại được chia thành nhiều xóm nhỏ, thôn Bạch Liên gồm các xóm 1, 2, 3 và thôn Phương quế gồm các xóm 4, 5, 6, 7 Di tích: Đình Bạch Liên, Đình Phương Quế; Chùa Di Đà thôn Bạch liên; chùa Phương Quế. Kinh tế chủ đạo là Thương mại dịch vụ và sản xuất nông nghiệp. Trên địa bàn xã có cụm Công nghiệp Liên Phương, tiêu biểu là Công ty Xuân Lộc Thọ sản xuất thiết bị điện nổi tiếng: Sino, vanlock Bí thư Đảng ủy: Ông Lê Công Truyền Chủ tịch HDND: Ông Lê Công Truyền Chủ tịch ủy ban nhân dân: Ông Uông Văn Hạnh Phó chủ tịch ủy ban nhân dân: Ông Lê Đăng Thanh

31-li-n-ph-ng-th-ng-t-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)